Uczniowie kl.4 wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „ W roli meteorologa”.
 Szymon Tresenberg kl.4 wraz z Filipem Żarneckim kl.4 zajęli III miejsce.
 Mikołaj Płóciennik  kl.4 zdobył wyróżnienie.

Gratulujemy!

4 czerwca 2024 r. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Mieszkańcy budek lęgowych”. Starosta Kaliski Jan Adam Kłysz, Wicestarosta Kaliski Paweł Kaleta i Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Adam Jakóbczak wręczyli  nagrody i upominki .  Konkurs fotograficzny został zorganizowany przez Powiat Kaliski i skierowany był dla dzieci i młodzieży będących członkami Kół Młodych Przyrodników .

„KALISKI TYDZIEŃ ZDROWIA 2024” -
- PODSUMOWANIE KONKURSÓW

W dniu 7 czerwca 2024r. odbył się XV Powiatowy Konkurs Recytatorski. Organizatorami Konkursu byli ODN w Kaliszu oraz klub „Blaszak”  Kaliskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej L – W. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III. Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Każdy z uczestników nagrodzony był gromkimi brawami.

Dnia 5 czerwca 2024  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaliszu odbył się  Konkurs Informatyczny MISTRZ KLAWIATURY. W konkursie brali udział uczniowie kaliskich szkół i uczniowie kilku  gmin sąsiadujących z Kaliszem. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w eliminacjach I etapu.