Składam serdeczne podziękowanie oraz wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację festynu rodzinnego, który odbył się 18 czerwca na terenie naszej szkoły. Dziękuję Radzie Sołeckiej za przychylność dla tego przedsięwzięcia, a przede wszystkim p. Sołtys Katarzynie Aleksandrzak i jej Rodzinie za osobiste zaangażowanie i trud. Wyrazy uznania kieruję dla Rodziców, na czele z przewodniczącą Rady Rodziców p. Emilią Grzelak wraz z Rodziną – za przygotowane słodkości oraz poświęcony czas, osobiste zaangażowanie i pomysłowość. Słowa wdzięczności kieruję do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły za ogromne zaangażowanie, kreatywność i poświęcenie swoich osobistych planów na rzecz wspólnego projektu.