Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030

Projekt Województwa Wielkopolskiego realizowany w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Szanowni Państwo,   

z ogromną przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie została zakwalifikowana do I edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030”. 

Szkoła w roku szkolnym 2024/2025 będzie realizowała zajęcia pozalekcyjne Wielkopolska Akademia Talentów  dla poziomu kształcenia podstawowego, będą to zajęcia wokalno – muzyczne

Jest to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Operatorem Oświaty. 

W projekcie zaplanowano różnorodne formy wsparcia, takie jak organizację i realizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia cyfrowe do prowadzenia zajęć. Obecnie trwają dostawy pomocy do zajęć oraz wykłady dla uczniów i nauczycieli. Z niecierpliwością czekamy na nowy rok szkolny i arcyciekawe zajęcia!