Dzień Ziemi

22 kwietnia 2024r. na sali gimnastycznej dla klas 4-8 pani Monika Raniś przeprowadziła prelekcję przypominającą prawidłową segregację odpadów oraz poprowadziła zajęcia dotyczące przyczyn, skutków i zapobieganiu niskiej emisji. W dniu 25 kwietnia 2024r. uczniowie klasy siódmej posadzili przed szkołą przyniesione wcześniej sadzonki roślin.