Majowe pielgrzymowanie ósmoklasistów

W miniony piątek, w samo południe, uczniowie klasy ósmej naszej szkoły, udali się na Jasną Górę, by zawierzyć Matce Bożej egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej oraz prosić o pomoc w dokonaniu właściwego wyboru szkoły. Pomysłodawcą i organizatorem pielgrzymki był ks. Krzysztof Satoła, opiekę sprawowały również p. dyr. Dorota Sobczak oraz p. Marta Jaśkiewicz.

Po przyjeździe na miejsce cała nasza grupa udała się do Skarbca Klasztornego – najstarszej części muzealnej na Jasnej Górze, aby podziwiać ofiarowane sanktuarium eksponaty, które zostały tam zgromadzone przez wieki istnienia tego świętego miejsca. Kolejnym punktem naszego programu była osobista modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, której celem było przygotowanie się do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Następnie, podążając klasztornymi wałami, w skupieniu udaliśmy się na Drogę Krzyżową, prowadzoną przez nas, co nadało osobistego akcentu. Kulminacyjnym momentem naszej pielgrzymki było uczestnictwo w Eucharystii przed obrazem Jasnogórskiej Pani. W kaplicy Cudownego Obrazu mogliśmy podziwiać liczne wota ofiarowywane przez pątników, m.in. przestrzelony pas papieskiej sutanny, noszący ślady krwi Jana Pawła II oraz najwyższe odznaczenia papieskie- złote róże, ofiarowane przez papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Zachowany został także ceremoniał przechodzenia na kolanach przez pielgrzymów wokół ołtarza z Cudownym Obrazem. Na zakończenie pielgrzymki Ksiądz Krzysztof poświęcił dla nas długopisy, którymi będziemy pisać egzaminy, po czym, uduchowieni i nasyceni klimatem cudownego miejsca, udaliśmy się w drogę powrotną do domu. W czasie wyjazdu panowała radosna atmosfera, znalazł się też czas na małe co nieco dla ciała oraz wesołe rozmowy.