Program "Aktywna tablica"

Nasza szkoła zgłosiła się do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w związku z tym nasza placówka została wyposażona w 3 tablice interaktywne, projektory ultra krótkoogniskowe, oraz głośniki.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

red. P.Struzik