Uczniowie klasy ósmej w projekcie eTwinning o II wojnie światowej.

W roku szkolnym 2020/2021  w miesiącach od listopada do maja uczniowie klasy ósmej brali udział w dwóch projektach eTwinning i nawiązali  kontakty z rówieśnikami z innych krajów europejskich.  O pierwszym projekcie mogliście dowiedzieć się już z wcześniejego artykułu szkolnego dlatego teraz chciałabym napisać trochę więcej na temat drugiego projektu zatytułowanego „II wojna światowa w mojej miejscowości” („WW2 in my hometown”). Podczas tego zadania uczniowie przygotowywali prezentację w programie Canva, w którym przedstawili  patrona naszej szkoły- żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli podczas II wojny światowej z okupantem hitlerowskim i radzieckim na ziemiach polskich. Ponadto  przedstawili rodzinę Ulmów i Irenę Sendlerową, którzy podczas okupacji pomagali Żydom w ich przetrwaniu ukrywając ich w domu oraz wywożąc dzieci z getta w Warszawie. Następnie uczniowie wyszukiwali informacje na temat Miejsc Pamięci w Skarszewie i pomników poświęconych ofiarom II wojny światowej w Kaliszu. Tłumaczone i na język angielski przesyłali materiały do  koordynatora projektu, czyli pani Izabeli Chankiewicz. Na podstawie przesłanych wiadomości nauczycielka przygotowała prezentację, w której przedstawiła wydarzenia  z czasów okupacji i politykę okupanta wobec ludności polskiej w Skarszewie i Kaliszu. Link do projektu został umieszczony na platformie Twinspace. Po zapoznaniu się z informacjami z prezentacji ósmoklasiści przygotowali quiz w programie Genial.ly, który mogli rozwiązać rówieśnicy biorący udział w projekcie. Na platformie Twinspace umieściliśmy również link do dwóch interaktywnych obrazów, przedstawiających pomniki przedstawiające wydarzenia z lat 1939-1945.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do zapoznania się z pracami starszych kolegów:

red. Izabela Chankiewicz